Välkommen

Här finner du information om Margretelunds Väg- och Villaägareföreningar och deras verksamheter.  Medlemskap i Vägföreningen är obligatorisk för alla fastigheter i området. Anslutning till Villaägareföreningen är frivillig men krävs till exempel för att få möjlighet till en bryggplats. Läs mer här.

 

Aktuellt

Bolagsverket underkänner MVF:s nya stadgar

På uppdrag av årsmötet 2016 lämnade styrelsen till årsmötet 2017 förslag till ändringar i föreningens stadgar - sedan beslutade årsmötena 2017 och 2018 att godta förslaget. Efter detta skickades de reviderade stadgarna tillsammans med andra erforderliga dokument in till Bolagsverket.
Bolagsverket har sedan behandlat ärendet och beslutat att underkänna stadgarna – skälen är:
a)       Uppgift om insats saknas i stadgarna: en insats ska alltid finnas med vid inträde i en ekonomisk förening
b)      § 5 – Begära en extra stämma: detta kan styrelsen, revisor och minst en tiondel av medlemmarna göra
c)       § 6 – Tidigast när kallelse ska ske saknas: enligt lag är det numera 6 veckor innan stämman
d)      Uppgift om grunderna för en eventuell vinstfördelning saknas
e)      Uppgift om hur andra meddelanden ska delges medlemmarna saknas
Baserat på Bolagsverkets beslut utreder nu styrelsen för MVF frågan och återkommer med vederbörliga åtgärder, samt information, senast till nästa årsmöte.
 

Beläggningsarbeten

Onsdagen den 29 augusti påbörjas beläggningsarbetena på Spjutvägen, Badbergsvägen, del av Pilbågsvägen, Florettvägen, Muskötvägen, Visirvägen.
 

Gräsklippning

Vår entreprenör har inte vågat slå gräset på vissa av våra gräsytor än pga. brandrisken. 2018-08-27 Uppdatering, nu har gräsklippning skett enligt plan.
 

Uppdaterad bryggförordning.

Vi har förtydligat vad som gäller angående återbetalning av båtplatsavgift under punkt 3.7.
Vi uppmanar medlemmar som hyr båtplats att läsa igenom hela Bryggförordningen!
 

Tilllgänglighet av båtplatser

Vakansgrad på MVF:s båtplatser är i år mycket låg (daterat 20180618). Endast ett fåtal platser för mindre båtar finns vid Fiskartorpsbryggan och Rödbosundsbryggan.
Vid Fiskartorpsbryggan finns endast säsongsplatser kvar.
 

Midsommar

Det börjar närma sig midsommar! De som vill vara en del av vårt "spelmanslag" är hjärtligt välkomna! Hör i så fall av dig till Monica (orforande.mv@gmail.com).
Som vanligt klär vi stången kvällen innan midsommarafton. Vi samlas kl. 19.00 vid ängen snett mittemot reningsverket.

Är et någon som har mycket björkris som ni vill bli av med? Det är ont om björk på föreningens mark (i alla fall sådana som vi kan fälla). Vi behöver till midsommarstången. Hojta till i så fall! (mejladress ovan)

Midsommarfirandet är kl. 14.00 på Trälhavsbadet som vanligt.
 

Upprustning av lekparken vid Sätra äng

2018-05-22
Denna vecka börjar upprustningen av lekparken vid Sätra äng! Arbetet förväntas ta ett par veckor. Hoppas att alla barn och föräldrar har överseende med detta. Vi ser fram emot en ny, fin och framförallt rolig lekpark.
Lite uppdatering (2018-06-08)
Lekplatsen är nästan klar. Tyvärr måste grässådden runtomkring vänta lite pga. vädret. Det är lite för torrt. Det kommer att åtgärdas så fort det går.
 

Årsmötesprotokoll MV och MVF

MVprotokoll och MVF protokoll från årsmötet den 12 april.
 

Samtycke för lagring av e-postadress

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Denna förordningen ersätter den nuvarande personuppgiftlagen (PUL) som i dag reglerar behandling av personuppgifter. En nyhet i och med att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft är att även e-post/e-postadress anses som behandling av personuppgifter. För MV innebär detta att vi måste ha skriftligt godkännande (samtycke) för att få ha er mejladress i vårt medlemsregister. Om ni föredrar att få handlingar och på annat sätt bli kontaktade av MV via e-post måste ni därför lämna ett skriftligt godkännande.
Blankett för medgivande finns här.
 

Dags för årsmöten

Brev från valberedningarna inför årsmötena
Här kommer ett meddelande från valberedningarna för Margretelunds Väg- (MV) och Villaägareförening (MVF). Inför årsmötena söker vi i valberedningarna kontakt med medlemmar som är intresserade av att ingå i styrelsen för MV och MVF. Länk till brevet här.

Torsdagen den 12 april är det dags för årsmöten. Kvällen startar med väg-föreningens årsmöte kl. 19:00. Som vanligt håller vi till i Tråsättraskolans matsal. Sista dag för motioner till både vägföreningen och villaägareföre-ningen är den 28 februari.

Handlingar till MVF:s årsmöte
Kallelse och agenda
Årsredovisning och revisionsberättelse 
Verksamhetsplan och budge
Förslag till nya stadgar
Information om verksamheten
 

Avstängning vid Trälhavsbadet

2017-12-08
Vi har under lång tid drabbats av nedskräpning på badets parkeringsplats. Buset har nått en sådan omfattning att styrelsen beslutat låta stänga tillfarten till badet under vintern. Detta direkt efter infarten till fastigheten Trälhavsvägen 41, alltså efter parkeringsytan utanför reningsverkets staket. 
Avstängningen ska utföras så att endast biltrafik hindras.  

Några exempel på vad vi drabbats av vid olika tillfällen nämner vi gärna: bilskrot, dörrar, bakluckor, delar av mopeder, en stulen båt på trailer, byggavfall i storsäck, ett halvdussin välfyllda latrintunnor, jordmassor och nu senast ett dussin trädstockar i meterlängder.
 
Varje gång vi drabbas måste vi städa, kostnaden är minst tusen kronor varje gång. Det är ju inte avsikten med våra vägavgifter och med denna information ber vi er medlemmar dels om förståelse för den obekvämlighet avstängningen kan innebära, dels att alla som har möjlighet håller ögon och öron öppna i hopp om att vi kan stävja ofoget.
 
Vindskydden på badet - Vi har förstått att många saknar möjligheten att kunna sitta ner i lä i söderläge med en medhavd fika en solig vinterdag. Ttyvärr blev vi pga vandalisering tvungna ta bort de omkullvräkta resterna av skydden. Ekonomin tillåter för tillfället inte en återuppbyggnad.
 
Grannsamverkan - installera gärna appen Coyards i era smarttelefoner om ni inte redan gjort det, det underlättar information mellan oss. Den grupp ni ska söka och välja heter “MVF/MV” – välkomna!
 

MVF:s bryggor, statusrapportering

Under säsong 2017 har våra bra brygganläggningar genomgått ett löpande underhåll. Inga investeringar har gjorts under året. Det löpande underhållet innefattar inoljning av samtliga bryggor, kontroll av bryggans status och funktion.
 
Dykbesiktning har genomförts på samtliga bryggor för att kontrollera förankringar. Behov av byte av kättingar i ”krysset” längst på Fiskartorpsbryggan upptäcktes och är nu utbytta till grova kättingar.
 
Elbesiktning görs varje år och innebär att samtliga bryggor genomgår en jordfelsmätning, kontroll av alla funktioner på bryggan, motionering av samtligajordfelsbrytare, elbelysning kontrolleras mm.
 
Bevakning av bryggor görs av Prevendo AB. De har nu flyttat ut sin RF-id brickor (larmbrickor) längre ut på bryggorna. Därmed säkerställs att ronderingar verkligen görs ända ut på bryggorna.
 
Badstegar utbytta på Fiskartorpsbryggan samt Spjutvägsbryggan.
Åtgärdat lås vid Fiskartorpsbryggan genom att svetsa fast en skyddsbricka, så att inre vredet kan nås från utsidan.
 

Beslut från Skattemyndigheten ang moms på medlemsavgifter

Nu har MVF fått ett positivt Omprövningsbeslut från Skattemyndigeten angående frågan om föreningen är skyldig att betala moms på medlemsavgifterna.
 

En sammanfattning över vad som har hänt inom MVFs ansvarsområde under säsongen.

  • Föreningen har engagerat en redovisningsbyrå AM Esback Redovisning AB att sköta löpande bokföring och årsbokslut.
  • TBK förhandlingarna angående avtal om utnyttjande av toa tömningsstationen i Sätterfjärden har avslutats. TBK har förklarat att man ej har resurser att förhandla, man befarar trängsel vid stationen och inga resurser att ändra i avtalen.
  • Föreningen har begärt omprövning av Skatteverkets beslut att momsbelägga våra medlemsavgifter. Båtplatsavgifterna är sedan tidigare momspliktiga.
  • Rapport om avskjutning av vitkindadgås har lämnats till Länsstyrelsen. Föreningen har ansökt om tillstånd att skjuta 25 gäss under nästa säsong.
  • Föreningen samtyckt med MV att tre granar som står olämpligt och osäkert utmed Spjutvägen kan avverkas genom vägföreningens försorg.
  • MVF har gett Österskärs Fiskeklubb bidrag för utsättning av gös i Sätterfjärden.
  • Uppstädning har skett vid Sätraängsbryggan av ilandfluten brygga/flotte, gamla bojar och annat skräp.

Snart dags för snö och halka!

Snart är vintern här och med den snö och halka. Även i år har vi PEAB som entreprenör. Då är det även dags för lite pekpinnar ....
- tänk på att inte parkera på vägar och trotoarer och försök ställa soptunnor så att snöröjningen inte hindras,
- de utställda sandlådorna är till för våra vägar och inte för privat bruk! Säg gärna till om du märker att de är tomma.
Tänk på att våra vägar inte är de högst priorierade i kommunen. Det kan dröja lite in på dagen innan de snöröjs/sandas. Kör försiktigt!

PEAB har inte maskiner så att de kan snöröja i Branta backen (en service vi försökt upprätthålla under senare år). Är det någon ungdom (under 18 år) som är intresserad av att hjälpa till att skotta och sanda i Branta backen under vintern, hör av er till ordforande.mv@gmail.com.

Kör försiktigt och sätt på er reflexer!
 

Angående parkering på och vid våra vägar.

För föreningens medlemmar finns ett antal parkeringsplatser för personbilar. Dessa parkeringsplatser är till för att ställa upp bilen vid användning av båt eller för gäster och skall inte användas om privata parkeringsplatser. Det är parkeringsförbud på alla våra vägar.

Observa också att Mötesplatser markerade med M inte får användas som parkeringsplats.
Läst mer om ditt ansvar som medlem.
 

Information angående anslutning av avloppsystem till Käppala.

Roslagsvatten och Käppala bjöd in till ett samrådsmöte den 2 juli angående anlsutningen av vårt avloppsystem till Käpplan. Du som inte kunde vara med på mötet kan få information om projektet här. Där finner du också vem du ska kontakta om du har några synpunkter.
 

Ny lag om toatömning från båtar

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2012:13, är det inte tillåtet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåt direkt i havet. Detta gäller från från och med den 1 april 2015
Den närmaste stationen för tömning av septitank är i Tunaviken, ca 15 min från Sätterfjärden.
Mer information i Transportstyrelsen broschyr.
 

Nu startar vi grannsamverkan via en app

Den senaste tiden har det varit en del inbrott och stölder i bostäder och båtar inom vårt område.
Villaägarföreningen och vägföreningen har gemensamt diskuterat vad som kan göras för att stävja detta. Styrelserna kan verka för att vi som grannar kan hjälpas åt att motverka detta genom grannsamverkan. 
I ett första steg att få igång en snabb kommunikation mellan oss grannar så har vi anslutet oss till en app som heter Coyards. Appen är kostnadsfri. Läs mer här  
 

Ditt ansvar som medlem

Dokumentet "Ditt ansvar som medlem" har uppdaterats. Observera att du som fastighetsägare är skyldig att ta hand om det dagvatten som härör från din fastighet. Vägföreningen ha stora problem med att hantera det vatten som rinner ut på vägen från alla, allt mer omfattande, hårdgjorda ytorna. Hur du ska anlägga utfarter, hantera sikttrianglar och träd som sticker ut över vägmarken m.m. kan du utläsa av dokumentet. Kontakta gärna MV om du har frågor när du ska anlägga en ny utfart!
 

Hastighetsbegränsningar på land och i vattnet

Inom hela vårt vägområde gällande maxfart 30 km.
I Sundet och på Sätterfjärden råder en maxfart på 5 knop. Detta gäller alla fordon, även vattenskotrar och jetski. Vi ber är vänligen respektera detta och att ni visar hänsyn till människor och djur inom vårt område. 
 

Policy gällande snöröjning inom Margretelundsvägförenings ansvarsområde

Margretelunds Vägförenings (MV) åtagande är att sköta de vägar som är fastställda genom lantmäteriförrättningen från år 2002. MV vill i detta PM förtydliga förenings ansvar. Läs mer här!