Kontaktpersoner för bryggor

Hamnkapten- Ansvarig för uthyrning av båtplatser.
Namn -Matts Lager

Adress -Visirvägen 20

Tel - 070 675 56 70

Mail -  mattslager1@gmail.com

Bryggansvarig
Namn
- Johan Bergström
Adress - Rödbosundsvägen 17
Tel - 0739502103
E-post 
johan.bergstrom@mmm.com  ​​​​​​​

Bryggfogdar

Spjutvägsbryggan

Marcus Markström
Tel – 070 750 39 29

Fiskartorpsbryggan
Seppo Honkanen
Tel – 070 765 58 90

Sätraängsbryggan
Börje Mattson
Tel - 076 842 80 56

Rödbosundsbryggan
Håkan Norman
Tel -  070 482 21 72

Kanalenbryggorna
Kjell R Johansson
Tel - 070 927 16 00

Sundetbryggan
Christer Nilsson
Tel - 070 376 47 22

 
Nyckel till Bojflotten
Matts Lager, Hamnkapten
Tel - 070 675 56 70
e-mail  mattslager1@gmail.com