Margretelunds Villaförening, MVF, äger sju bryggor i Säterfjärden med sammanlagt cirka 200 båtplatser. Målsättningen är att alla föreningens medlemmar skall kunna erhålla båtplats om så önskas. De den 1 november 1966 existerande fastigheterna har dock företräde enligt särskilt servitut, som följer huvudfastigheten vid ev. styckning.


Uthyrningen administreras av hamnkapten.

Bryggansvarig ansvarar för själva bryggorna och deras underhåll. Uthyrning sker enligt Bryggförordning och önskemål om att hyra båtplats kan framföras genom att fylla i formuläret till höger på denna sida.
Så här förtöjer du vid Y-bommar.

Varje brygga har sina egna bryggfogdar som i första hand bör kontaktas för lokala frågor. Alla pontonbryggor är belysta och det finns tillgång till elström för tillfälligt bruk vid uttag av så kallad europatyp. För inkoppling gäller av styrelsen 1998 fastställda anvisningar och information om elinstallationer vid våra bryggor.

MVF har under 1999 anskaffat en bojflotte som ligger förtöjd och fastlåst vid Sätraängsbryggan. Den är försedd med en utombordsmotor för att lätt kunna flyttas mellan bryggorna. Föreningens medlemmar får kostnadsfritt låna flotten. Motorn ska alltid tankas med Akrylat 95-oktan bensin. Se bruksanvisning av flotten.

OBS att det är hastighetsbegränsning till 5 knop i hela Sätterfjärden.!

Anmälan till båtplats

  • Annan än ovanstående
  • Annan än ovanstående