Kontaktpersoner för bryggor

Hamnkapten- Ansvarig för uthyrning av båtplatser
Namn -Matts Lager

Adress -Visirvägen 20

Tel - 070 675 56 70

Mail -  mattslager1@gmail.com

Bryggansvarig
Namn
- Ulf Svensson
Adress - Rödbosundsvägen 37
Tel - 073 346 65 90
E-post u.svensson@gmail.com   
 

Bryggfogdar

Spjutvägsbryggan

Marcus Markström
Tel – 070 750 39 29

Fiskartorpsbryggan
Seppo Honkanen
Tel – 070 765 58 90

Sätraängsbryggan
Börje Mattson
Tel - 076 842 80 56

Rödbosundsbryggan
Håkan Norman
Tel -  070 482 21 72

Kanalenbryggorna
Kjell R Johansson
Tel - 070 927 16 00

Sundetbryggan
Christer Nilsson
Tel - 070 376 47 22
Nyckel till Bojflotten
Johan Alvrud
Tel - 08 540 612 30

070 861 23 00
Börje Matsson
Tel - 076 842 80 56