Kontaktpersoner för bryggor

Hamnkapten- Ansvarig för uthyrning av båtplatser
Namn -Matts Lager

Adress -Visirvägen 20

Tel - 0706755670

Mail -  mattslager1@gmail.com

Bryggansvarig
Namn
- Ulf Svensson
Adress - Rödbosundsvägen 37
Tel - 0733466590
E-post u.svensson@gmail.com   
 

Bryggfogdar

Spjutvägsbryggan

Lars Berglöf
Tel 070 – 336 07 76


Fiskartorpsbryggan
Alvar Dahlberg
Tel 070 – 529 42 60

Sätraängsbryggan
Börje Mattson
Tel - 076 8428056

Rödbosundsbryggan
Håkan Norman
Tel -  070 4822172

Kanalenbryggorna
Per Löfgren
Tel - 0730 684884

Sundetbryggan
Christer Nilsson
Tel - 0703 764 722
Nyckel till Bojflotten
Johan Alvrud
Tel - 08 540 612 30

0708 612 300