Styrelse

Ordförande
Monica Lagerqvist Nilsson
Rödbosundsvägen 18 B
Tel - 0705472804
ordforande.mv@gmail.com

Kassör
Hans Kempka
Promenaden 6
Tel - 0761280806
kassor.mv@gmail.com

Sekreterare
Kjell Johansson
Rödbosundsvägen 49
mvrbv49@gmail.com

Vägfogde

Namn - Markus Renlund
 

Vägfogde
Ingebjörn Gille

Grönområde m.m.
Peter Thomson
gronomrade.a.mv@gmail.com

Grönområde m.m.
Ante Sternrot
Tel - 0704612995
ante@tunabygg.se

Grönområde m.m.

Namn - Carin Andersson
 

Badplatser
Fredrik Boye
badplats.mv@gmail.com

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och två suppleanter. Dessa väljs för två år (med överlappning). Ordförande väljs ur styrelsen för ett år i sänder. Suppleanter kallas till alla möten. De har ofta egna ansvarsområden inom styrelsen, i likhet med ordinarie ledamöter.
Det utgår sedan många år ett fast arvode till styrelsen på 10 000 kr/ år till ledamöter och 500 kr/styrelsemöte till suppleanter.
Därutöver ersätts alla för mer omfattande arbetsuppgifter med 200 kr/tim. Alla arvoden beskattas som lön.
Samma ersättning utgår till medlemmar som utför frivilliga arbetsuppgifter av större omfattning på uppdrag av styrelsen. För medlemmar under 18 år är arvodet 100 kr/tim.

*Vägfogde
Vägfogden ansvar för föreningens anläggningar såsom vägar¸ vägmark, gång/-cykelvägar, trottoarer, stigar, belysning och båtramper. I sin roll som vägfogde ingår alla moment från upphandling till genomförande av entreprenader och inköp av olika tjänster, kontakter med kommun, myndigheter och andra såsom intilliggande vägföreningar. 

Kontakta styrelsen

Ditt meddelande kommer skickas vidare till ansvarig för din fråga/synpunkt

 

Telefon till Vägföreningen

08 540 655 77