Valberedningen

På ordinarie årsmöte utser föreningen årligen tre till fem medlemmar utan förtroendeuppdrag inom föreningen att inför nästa års ordinarie årsmöte förbereda val av styrelseledamöter, revisorer och mötesfunktionärer samt under verksamhetsåret förbereda eventuella fyllnadsval. Valberedningens arbete leds av en sammankallande, som utses av årsmötet.

Robin Chrons Sammankallande för MV
Tommy Hallberg
Peter Gustavsson

Tommy Hallberg Sammankallande för MVF
Nils Magnius
Robin Crohns a

Kontakta Valberedningen