Kontakter

Bryggor

Ansökan om Bryggplats

Kontaktpersoner för bryggverksamheten

Felanmälan vägbelysning

Ring gärna själv  när du upptäcker att en gatubelysning är sönder! Tel 08 12003980. Ange rätt adress  när du anmäler felet.

Viltvård

Ring Bo om du har problem eller frågor om vilda djur!

Bo Hallberg

Tel 070 3945835

Kontakta föreningarna

  • (max 50 MB)

Ditt meddelande kommer skickas vidare till ansvarig för din fråga/synpunkt