Kontakter

Bryggor

Ansökan om Bryggplats

Kontaktpersoner för bryggverksamheten

Felanmälan vägbelysning

När du upptäcker att en gatubelysning är sönder är vi tacksamma om du mejlar belysning.mv@gmail.com. Ange rätt adress när du anmäler felet.

Viltvård

Ring Bo om du har problem eller frågor om vilda djur!

Bo Hallberg

Tel 070 3945835

Kontakta föreningarna

  • (max 50 MB)

Ditt meddelande kommer skickas vidare till ansvarig för din fråga/synpunkt