Styrelse

Ordförande

Namn - Monica Lagerqvist Nilsson

Adress - Rödbosundsvägen 18 B
Tel - 0705472804

Mail - ordforande.mv@gmail.com
 

Kassör

Namn - Hans Kempka

Adress - Promenaden 6

Tel - 0738288090
Mailkassor.mv@gmail.com
 

Sekreterare

Namn - Kjell Johansson
Adress - Rödbosundsvägen 49
Mail - mvrbv49@gmail.com
 

Vägfogde

Namn - Markus Renlund
 

Vägfogde

Namn - Ingebjörn Gille
 

Grönområde
Namn -
Peter Thomson
 

Grönområde, lekplatser

Namn - Martin Monné
 

Grönområde

Namn - Carin Andersson
 

Badplatser
Namn -
Fredrik Boye
 

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och två suppleanter. Dessa väljs för två år (med överlappning). Ordförande väljs ur styrelsen för ett år i sänder. Suppleanter kallas till alla möten. De har ofta egna ansvarsområden inom styrelsen, i likhet med ordinarie ledamöter.
Det utgår sedan många år ett fast arvode till styrelsen på 10 000 kr/ år till ledamöter och 500 kr/styrelsemöte till suppleanter.
Därutöver ersätts alla för mer omfattande arbetsuppgifter med 200 kr/tim. Alla arvoden beskattas som lön.
Samma ersättning utgår till medlemmar som utför frivilliga arbetsuppgifter av större omfattning på uppdrag av styrelsen. För medlemmar under 18 år är arvodet 100 kr/tim.

*Vägfogde
Vägfogden ansvar för föreningens anläggningar såsom vägar¸ vägmark, gång/-cykelvägar, trottoarer, stigar, belysning och båtramper. I sin roll som vägfogde ingår alla moment från upphandling till genomförande av entreprenader och inköp av olika tjänster, kontakter med kommun, myndigheter och andra såsom intilliggande vägföreningar. 

Kontakta styrelsen

Ditt meddelande kommer skickas vidare till ansvarig för din fråga/synpunkt

 

Telefon till Vägföreningen

08 540 655 77