Styrelse

Ordförande

Namn -Jan-Erik Agervald

Adress - Badbergsvägen 1
Tel - 0705396095
E-postjeagervald@yahoo.se

Sekreterare

Namn - Lennart Sundquist

Adress - Margretelundsvägen 36
Tel - 0737212565
E-post-sundquist.lennart@gmail.com


Kassör
Namn - Patrik Ferm

Adress - Harneskevägen 8

Tel -  0703192505

E-post - ferm@hadome.se

Hamnkapten och vice ordförande - Ansvarig för uthyrning av båtplatser
Namn -Matts Lager

Adress -Visirvägen 20

Tel - 0706755670

E-post - mattslager1@gmail.com

Bryggansvarig
Namn - Ulf Svensson

Adress - Rödbosundsvägen 37
Tel - 0733466590
E-post u.svensson@gmail.com   
 

Mark-och vattenområdesansvarig 
Namn - Niklas Sander
Adress - Sabelvägen 14

Tel - 0760040003 
E-post - Niklas.Sander@radpoint.se
 

Medlemsansvarig
Namn - Ann-Christine Raadsen Brander

Adress - Promenaden 2
Tel - 0705799306                          Epost- anki.brander@gmail.com

Ordförande väljs av Årsmötet för ett år i sänder.
Styrelseledamöterna väljs för två år, vartannat år två och varannat år tre ledamöter. 
Tre suppleanter väljs för ett år i sänder och kallas till alla möten. De har ofta egna ansvarsområden inom styrelsen, i likhet med ordinarie ledamöter.

Styrelsens arvoden:
Ordförande 10 000 kr/år.
Styrelse medlemmar, ordinarie som suppleanter,
5 000 kr/år.
Styrelsens medlemmar erhåller 500 kr/sammanträde som de deltar i.

Revisorerna erhåller 1 500 kr/år.

Därutöver ersätts alla för mer omfattande arbetsuppgifter med 200 kr/tim. Alla arvoden beskattas som lön.
Samma ersättning utgår till medlemmar som utför frivilliga arbetsuppgifter av större omfattning på uppdrag av styrelsen. Styrelsen beslutar om sådan ersättning.

Kontakta styrelsen

Ditt meddelande kommer skickas vidare till ansvarig för din fråga/synpunkt