I gryning och skymning… 

Var extra försiktig och uppmärksam på vilda djur då du åker till och från jobb och skola. I gryning och skymning är ju djuren som mest aktiva.
 
Den sträckan i vårt område som är extra drabbad, är:
Bokskogen - Margretelundsvägen – Slottsängen
Kontrollera att du har en viltolycksremsa i bilen, så att du kan märka upp olycksplatsen, om en viltkollision skulle inträffa. Det är viktigt att märka upp platsen så att viltvårdarens hund kan få upp ett spår av det skadade djuret, och att det kan avlivas så fort som möjligt.
 
Det är inte bara en rekommendation, utan även en skyldighet man har, att märka ut olycksplatsen.
 
En viltolycksremsa är gratis och går bl a att hämta på bilprovningsstationer. På remsan står det även hur du går tillväga vid en viltolycka. Saknar du en remsa går det självfallet att använda något annat, att märka upp olycksplatsen platsen med.
Du kan även skriva ut en remsa via länken här nedan.
 
https://www.viltolycka.se/upload/files/viltolycksremsaA4130823.pdf
  
Kör försiktigt och var lite extra uppmärksam!

Viltrapport 20190914

Här kommer rapporten på skyddsjakten vitkindade gäss under 2019.
Dessutom en rapport över hela området, där vi beviljats licens av 40st gäss för 2019.
 11st gäss har skjutits i år på våra grönområden.
 
Vildsvins situationen är inom området någotsånär under kontroll.
14 st vildsvin har skjutits inom MVF:s område i år och en på jakten i går ovanför Tråsättraskolan
och fler lär det bli.
När du kör bil på Margretelundsvägen, vidtag försiktighet när du passerar slottsallén,
då vildsvinen har sin övergång där.
Mvh
Bosse
 

Extra uppsikt över hunden med vildsvin nära

Det finns vildsvin som strövar runt i våra- och i övriga kommunens markområden. Vildsvinen är mest aktiva i skymning och i gryning och som hundägare bör du vara extra uppmärksam nu när hösten och mörkret börjar falla på. Extra uppsikt över hunden gäller från 1 mars till 20 augusti men i områden där vildsvin finns, är en rekommendation att fortsätta med just Extra uppsikt över sin hund.
Vildsvin är skygga och försiktiga djur men om en lös hund kommer för nära, så försvarar dom sig och sin kull. Det är inte ovanligt med hundar som blir allvarligt skadade eller t o m dödade av vildsvin i sådana situationer. Att koppla sin hund är bästa säkerheten.

Nedan fakta kopierat från Naturvårdsverkets hemsida.
Extra uppsikt över hunden 1 mars till 20 augusti
Ta gärna med dig hunden i naturen. Men för att skydda vilda däggdjur och fåglar är kraven på hundägarna stora.
Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.
Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden den 1 mars till den 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot inte i lagstiftningen, förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.
Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.
Källa: naturvardsverket.se
 

Viltrapport 20190707

Viltrapport MVF
Bo Hallberg meddelar att hittills i år har 8 stycken vildsvin skjutits i den kull
som vistas inom vårt råden.
 

Viltrapport 20190516

Viltrapport MVF
De vitkindade gässen har som tidigare år invaderat Vattenparken och ibland även
Fiskartorpsbadet, som flest var det ca 100st där.
Avskjutning har gjorts under april 2019 och därmed har drygt halva flocken flyttat.
Resterande flock ca 35st har dock smutsat ner Vattenparken rejält.
Våra bad har i år klarat sig utan större nedsmutsning av fågelbajs.
Vi får se hur det blir senare i juli då gässen återkommer och har sina ungar med sig.
Om de sanitära problemen fortsätter har vi möjlighet att utnyttja
resten av skyddsjaktslicensen.
 
Vildsvinen i området är ca 20st, 3suggor med 17 kultingar.
1:a maj sköts 3st kultingar och flocken har flyttat från vårt område upp till Tråsättra.
De kommer säkert tillbaka och en skyddsjakt måste då till för att få dem
att lämna MVF:s område.
Ser du vildsvinen meddela mig snarast så jag har möjlighet att stoppa deras framfart.
(Kontakatuppgifter till Bo finns under fliken kontakter.)

Den trebenta räven som dessutom var skabbig har avlivats vid slottet.
Han blev magrare hela tiden, då han inte kunde jaga p.g.a sitt handikapp.
Om du ser en skabbangripen räv, rapportera snarast till mig, så vi kan avliva den,
så att våra friska rävar och hundar inte blir smittade.
 
Margretelund 15 maj 2019
Bo Hallberg
Viltvårdare i Österåkers kommun